privolavac_s_potvrdenim_volby_a_polohovou_signalizaciou