gumove_vylozenie_svorky_ohybnych_kablov_vykres_bez_parametrov