A vytahove stroje a ich casti 12072017 po rozsireni