lopatka_bocneho_loziska_velka_vykres_bez_parametrov